Skriv ut den här sidan

TBE-vaccination

TBE orsakas av ett virus som du kan bli smittad av genom fästingbett. 

Eftersom viruset kan ge en svår infektion i hjärnan och nervsystemet rekommenderas vaccination om du ofta vistas i riskområden. 

I Sverige får cirka 200 personer diagnosen TBE varje år. Enstaka dödsfall i TBE förekommer. Av de vuxna som får infektionen får ungefär var tredje långvariga och ofta bestående skador. Hos barn under sju år är sjukdomsförloppet oftast lindrigare än hos vuxna. 

I Sverige finns TBE främst i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter. Runt 70-80 procent av alla rapporterade fall av TBE kommer härifrån. Särskilda riskområden är kusterna kring Södertörn samt vissa öar i östra Mälaren. 

Fästingar är aktiva ungefär från tidigt i mars till sent i november. 

Vaccinationen består av tre doser. De första doserna tas det första året med cirka en månads mellanrum.

Ett år senare tar du ytterligare en dos vilket gör att du är skyddad i tre år. Därefter rekommenderas en dos var femte år. 

Vaccinationspris

  • TBE, vuxendos: 350 kronor
  • TBE, barndos: 300 kronor