Skriv ut den här sidan

Kontakt med psykolog för barn och ungdom

Vi erbjuder rådgivning, kartläggning och kortare behandling av psykisk ohälsa riktat till barn och ungdomar (0-17 år) samt till dig som förälder.

Det kan exempelvis handla om nedstämdhet, rädsla, oro, kriser eller återkommande konflikter inom familjen. 

Man kan vända sig hit med bekymmer som ännu inte vuxit sig så pass stora att man är i behov av psykiatrisk specialistvård. Om så är fallet erbjuder vi rådgivning och vidare remittering. 

 • Du kan kontakta psykologen direkt för tid utan remiss från din läkare.
 • Du behöver inte vara listad hos oss. 
 • Besöket är gratis för barn och ungdom som ej fyllt 18 år. 

Kom till oss om du är:

Förälder

 • Hamnar i ständiga konflikter med ditt barn.
 • Är orolig över ditt barn/ungdoms skolgång, mående eller umgänge.
 • Är rädd att inte räcka till som förälder och vill tala med någon.

Ungdom

 • Är ständigt ledsen och trött. 
 • Känner dig överdrivet orolig i sociala situationer.
 • Ofta får höra att du är jobbig.
 • Om du ofta är spänd och stressad.

Barn

 • Blir väldigt ledsen när du måste vara borta från dina föräldrar.
 • Känner sig utanför eller bråkar med dina skolkamrater.
 • När andra ofta blir väldigt arga på dig.  


Kommunikationsmetod - KOMET

För föräldrar till barn 3-11 år.
KOMET erbjuds föräldrar till barn 3-11 år. Programmet bygger på inlärningspsykologi med betoning på beteendeanalys. Föräldrar till sex barn träffas en gång i veckan. 2½ timme vid 8 tillfällen. Grupperna hålls av två gruppledare. För mer information och anmälan kontakta psykolog Malin Boberg, telefon 08-587 559 28.
Mer information finns på www.kometprogrammet.se

Gruppbehandling Cool kids

Om ditt barn är oroligt eller har ångest erbjuder Torsviks vårdcentral Cool Kids för barn mellan 8-12 år. Cool Kids är KBT-behandling utvecklad mot ångestsyndrom hos barn och ungdomar.
Behandlingen består av gruppträffar för barn och föräldrar för att lära ut hur man kan hantera ångest och rädsla.
Cool Kids består av nio träffar, för barn respektive föräldrar, med start 14/9 2017 kl. 15:30-17:00.
Kostnad för material 300 kr. Anmälan via psykologerna på Torsviks vårdcentral
Välkomna!
Malin Boberg 08-587 559 28
Sandra Källén 08-587 559 14
Stina Ancker 08-587 558 76

 

Oroliga barn - föreläsning 

Torsviks informationsträff/föreläsning om ångest.
En föreläsning för anhöriga till barn och ungdomar med ångestproblematik, som går i behandling på Torsviks vårdcentral.
Har du ett barn med ångest/rädsla/oro/ängslan? Välkommen att delta i en öppen föreläsning om ångest på Torsviks vårdcentral. Föreläsningen är ett komplement till barnets ordinarie behandling på vårdcentralen. Du får information om ångest/oro och hur du kan förstå och bemöta ditt barns oro.

Ångest hos barn och ungdomar ligger till grund för flera av våra vanligaste psykiatriska tillstånd. Rädsla, oro, panik, ängslan och nervositet är alla olika former av ångest. Ångestproblematik kan innebära mycket lidande och leder ofta till att barnet/ungdomen och ibland hela familjen anpassar sina liv efter ångesten.
Genom att du som anhörig får kunskap om ångest och hur ångest kan bemötas kan du hjälpa ditt barn så att inte ångesten växer ytterligare. I föreläsningen ingår att du som anhörig får möjlighet att diskutera och ställa frågor.

Datum
Onsdagen den 28/11 kl. 15:30-17:00

Föreläsningens upplägg
Passet leds av en psykolog som har utbildning i Kognitiv beteendeterapi. I föreläsningen ingår att du som anhörig får möjlighet att diskutera och ställa frågor.

Vem kan anmäla sig?
Alla vuxna som är anhöriga till ett barn eller en ungdom som har ångestproblematik och som är patient på Torsviks vårdcentral. Föreläsningen är ett komplement till annan behandling.

Anmälan
Du anmäler dig till Malin Boberg 08-587 559 28 eller till Sandra Källén 08-587 559 14.

Senast ändrad: 2017-10-17