Skriv ut den här sidan

Kontakt med psykolog för barn och ungdom

För tillfället har vi långa väntetider för barn och ungdomar (0-17 år).

Vi erbjuder rådgivning, kartläggning och kortare behandling av psykisk ohälsa riktat till barn och ungdomar (0-17 år) samt till dig som förälder.

Det kan exempelvis handla om nedstämdhet, rädsla, oro, kriser eller återkommande konflikter inom familjen. 

Man kan vända sig hit med bekymmer som ännu inte vuxit sig så pass stora att man är i behov av psykiatrisk specialistvård. Om så är fallet erbjuder vi rådgivning och vidare remittering. 

 • Du kan kontakta psykologen direkt för tid utan remiss från din läkare.
 • Du behöver inte vara listad hos oss. 
 • Besöket är gratis för barn och ungdom som ej fyllt 18 år. 

Kom till oss om du är:

Förälder

 • Hamnar i ständiga konflikter med ditt barn.
 • Är orolig över ditt barn/ungdoms skolgång, mående eller umgänge.
 • Är rädd att inte räcka till som förälder och vill tala med någon.

Ungdom

 • Är ständigt ledsen och trött. 
 • Känner dig överdrivet orolig i sociala situationer.
 • Ofta får höra att du är jobbig.
 • Om du ofta är spänd och stressad.

Barn

 • Blir väldigt ledsen när du måste vara borta från dina föräldrar.
 • Känner sig utanför eller bråkar med dina skolkamrater.
 • När andra ofta blir väldigt arga på dig.  

Vad är LIMA föräldragrupp?

LIMA föräldragrupp riktar sig till föräldrar. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter. Kursens syfte är att ge föräldrar verktyg som på sikt leder till en bättre relation mellan den vuxne och barnet. Programmet är uppbyggt utifrån väl beprövade metoder och har inspirerats av evidensbaserade föräldrautbildningar. 

Hur går det till?
Vi träffas i grupp vid 5 tillfällen tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Det innebär att du får en chans att utbyta erfarenheter med andra föräldrar samtidigt som du får praktiska övningar att pröva hemma mellan träffarna. 

Vilka kan gå?
Kursen är kostnadsfri och är anpassad till dig som har barn mellan 3-11 år. 

Kursledare: Psykolog Malin Boberg från Torsviks vårdcentral och familjebehandlare Lisa Ekman från Familjeresursenheten, Lidingö stad.

För att anmäla dig kontakta mottagningssköterska på telefonnummer 587 559 12.

Kursen äger rum på Familjeresursenheten, Stjärnvägen 2, Lidingö 

 

Gruppbehandling Cool kids

Om ditt barn är oroligt eller har ångest erbjuder Torsviks vårdcentral Cool Kids för barn mellan 8-12 år. Cool Kids är KBT-behandling utvecklad mot ångestsyndrom hos barn och ungdomar.
Behandlingen består av gruppträffar för barn och föräldrar för att lära ut hur man kan hantera ångest och rädsla.
Cool Kids består av nio träffar, för barn respektive föräldrar, med start 25/1 2018 kl. 15:30-17:00.
Kostnad för material 300 kr. Anmälan via psykologerna på Torsviks vårdcentral
Välkomna!
Malin Boberg 
Sandra Källén 
Stina Ancker 

Oroliga barn - föreläsning 

Torsviks informationsträff/föreläsning om ångest.
En föreläsning för anhöriga till barn och ungdomar med ångestproblematik, som går i behandling på Torsviks vårdcentral.
Har du ett barn med ångest/rädsla/oro/ängslan? Välkommen att delta i en öppen föreläsning om ångest på Torsviks vårdcentral. Föreläsningen är ett komplement till barnets ordinarie behandling på vårdcentralen. Du får information om ångest/oro och hur du kan förstå och bemöta ditt barns oro.

Ångest hos barn och ungdomar ligger till grund för flera av våra vanligaste psykiatriska tillstånd. Rädsla, oro, panik, ängslan och nervositet är alla olika former av ångest. Ångestproblematik kan innebära mycket lidande och leder ofta till att barnet/ungdomen och ibland hela familjen anpassar sina liv efter ångesten.
Genom att du som anhörig får kunskap om ångest och hur ångest kan bemötas kan du hjälpa ditt barn så att inte ångesten växer ytterligare. I föreläsningen ingår att du som anhörig får möjlighet att diskutera och ställa frågor.

Föreläsningens upplägg 

Passet leds av en psykolog som har utbildning i Kognitiv beteendeterapi. I föreläsningen ingår att du som anhörig får möjlighet att diskutera och ställa frågor.

Vem kan anmäla sig?
Alla vuxna som är anhöriga till ett barn eller en ungdom som har ångestproblematik och som är patient på Torsviks vårdcentral. Föreläsningen är ett komplement till annan behandling.

Anmälan
Du anmäler dig till mottagningssköterska på telefonnummer 587 559 12.