Skriv ut den här sidan

Välkommen till oss!

Vi är en trivsam vårdcentral med engagerad och kunnig personal. Vårt mål är att ge hälso- och sjukvård av hög kvalitet och vara förstahandsvalet för dig som bor på Lidingö. 

Hos oss hittar du: 

 • Läkarmottagning
 • Sköterskemottagning
 • Diabetesmottagning
 • Demenssköterska
 • Astma/KOL-mottagning
 • Hjärta/kärlmottagning
 • Äldremottagning
 • Osteoporosmottagning
 • Kontakt med psykolog för barn och ungdom
 • Kontakt med psykolog
 • Hemsjukvård

Vi utfärdar intyg för: 

 • Sjukskrivning
 • Vård av barn/tillfällig föräldrapenning
 • Behov av god man/förvaltare
 • Behov av parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 • Intyg vid inställd resa på grund av sjukdom
 • Intyg som är begärda av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen

Övriga intyg, så som friskintyg, dykintyg, intyg för arbete utomlands etc. hänvisar vi till mottagningar som är specialiserade för just detta. 

För dig som har behov av rehabilitering under och efter cancerbehandling

Centrum för cancerrehabilitering för dig som har behov av rehabilitering under och efter cancerbehandling. Vi arbetar med en långsiktig och planerad rehabilitering med målet att du ska komma tillbaka till ett bra liv efter din cancerdiagnos.

Inget remisstvång - sök själv till oss

Du kan söka själv genom att ringa. Vi har inget remisstvång. Någon från oss ringer upp dig samma dag eller nästföljande vardag och hör efter vilka behov du har.

Vi finns på Sabbatsbergs sjukhus

Kontakta oss på telefon 08-123 676 00. 

Läs mer på vår webbplats: rehabcancer.se

Senast ändrad: 2017-12-18