Sjuksköterskor

Anna Lagerin

Distriktssköterska
Hjärta/kärl o NOAK-sköterska

Agneta Wide Carlberg

Distriktssköterska
Astma/KOL-sköterska

Birgitta Ziesig

Sjuksköterska

Gun Broman

Distriktssköterska
Chefssjuksköterska

Harriet Södergrann

Distriktssköterska
Diabetessköterska

Kajsa Kronlund

Distriktssköterska
Demens/äldresköterska

Lisa Josefson

Sjuksköterska
Mottagningssköterska