Ledning

Louise Eggimann

Verksamhetschef
Specialist i allmänmedicin

Gun Broman

Chefssjuksköterska

Jenni Borisch

Chefsassistent
Medicinsk sekreterare